Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 198 / 22.05.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

Astăzi: 22.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului NĂSTACU COSTEL, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com. Vânători, sat Odaia Manolache, str. Dâmbul Viilor, nr.14, jud. Galaţi şi a doamnei PETRE MĂDĂLINA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Mun. Buzău, Car.Dorobanți 1, bl.20/2, et.1, ap.4, jud. Galaţi.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

CAŞU MILICA 


Publicatie casatorie - 198 / 22.05.2019

 

Publicatie casatorie - 197 / 22.05.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

 

Astăzi: 22.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ANDONE MARICEL-RĂZVAN, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în com. Vânători, sat Odaia Manolache, str. Florilor, nr.50, jud. Galaţi şi a doamnei POPA ANDREEA-MARIANA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Mun. Galați, str. Nicolae Deleanu, nr.24, bl.I, sc.1, et.4, ap.80, jud. Galaţi.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

CAŞU MILICA 

 

 


Publicatie casatorie - 197 / 22.05.2019

 

Publicatie casatorie - 165 / 22.04.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi: 22.04.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂRBIERU GICU, în vârstă de 51 ani, cu domiciliul în mun. Galați, str.Cristofor Columb, nr.63, jud. Galaţi şi a doamnei BOLACHE LUCIA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în com. Vânători, str. Nouă, nr.15B, jud. Galaţi.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

CAŞU MILICA 

 

 


Publicatie casatorie - 165 / 22.04.2019

 

Publicatie casatorie - 113 / 13.03.2019

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi: 13.03.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DRUȚU FLORIN-IONUȚ, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în com. Vânători, sat Odaia Manolachei, str. Valea lui Manolache, nr.52, jud. Galaţi şi a doamnei BERECHET NICOLETA-ADRIANA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. Vânători, sat Odaia Manolachei, str. Valea lui Manolache, nr.52, jud. Galaţi.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA 
 


Publicatie casatorie - 113 / 13.03.2019

 

Publicatie casatorie - 72 / 20.02.2019

Astăzi: 20.02.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului VASILACHE ANDREI-ȘTEFAN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. Vânători, sat Costi, str. Liliacului, nr.9, jud. Galaţi şi a doamnei CRISTEA CLAUDIA-ȘTEFANIA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în mun. București, str. Mărgelelor, nr.6, bl.304, sc.1, et.4, ap.9, Sector 6.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA
 


Publicatie casatorie - 72 / 20.02.2019

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati