Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 521 / 20.12.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

Astăzi: 20.12.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CHIRIC MIHAI-FLORENTIN, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în com. Vânători, str. Prunului, nr.38, jud. Galați și a doamnei AMBRINOC DANIELA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în com. Vânători, str. Prunului, nr.38, jud Galați.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati