Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Indicatori Vinatori Trimestrul IV 2015

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 10.537.182,00 90.59% Trimestrial
Venituri totale programate 11.631.610,00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 6.453.140,00 105.84% Trimestrial
Venituri proprii programate 6.097.280,00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 6.453.140,00 61.24% Trimestrial
Venituri totale incasate 10.537.182,00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 3.421.408,00 32.47% Trimestrial
Venituri totale incasate 10.537.182,00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate 6.453.140,00 1214,59 Anual
Numar de locuitori 5.313,00
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate 2.200.672,00 103.06% Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate 2.135.330,00
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat 7.115.774,00 67.53% Anual
Venituri totale incasate 10.537.182,00
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 6.774.500,00 64.29% Trimestrial
Venituri totale incasate 10.537.182,00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)      
Total incasari venituri fiscale an anterior  
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)      
coeficient  




CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 2.581.172,00 25,66% Anual
Total plati 10.058.921,00
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 6.020.397,00 59,85% Trimestrial
Total plati 10.058.921,00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 4.038.524,00 40,15% Trimestrial
Total plati 10.058.921,00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 0,00  0% Anual
Total plati 10.058.921,00
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 1.138.769,00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare -660.508,00   Trimestrial
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati