Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 306 / 13.08.2018

Categorie: Stare civila

P U B L I C A Ţ I E


 Astăzi: 13.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ATANASIU MARCEL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com. Vînători, sat Odaia Manolache, str. Florilor, nr.38, jud. Galaţi şi a doamnei IACOB DANIELA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA


Publicatie casatorie - 306 / 13.08.2018

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati