Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Atributiile primarului si viceprimarului

Categorie: Atributii

CONFORM Legii nr.215/2001

Atribuţiile primarului si viceprimarul

Art. 57.

(1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)

Atributiile secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale

Categorie: Atributii
CONFORM Legii nr. 215/2001

Atribuţiile secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale


Art. 116.
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate.

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati