Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Taxe speciale

Categorie: Taxe şi Impozite

TABLOU VALORIC CU TAXELE SPECIALE

 

TAXE

VALOARE LEI

taxa privind asigurarea serviciilor de pază şi ordine 

30/an/gospodărie

taxa privind asigurarea cheltuielilor serviciului de gospodărie

35/an/gospodărie

taxa emitere aviz salubritate solicitat prin cerificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare a unui imobil

50 /solicitare

taxa masuratori cadastrale

15/parcela

taxa pentru eliberare copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local

15/bucată

taxa servicii stare civila (contravaloare materiale)  ;

50/oficiere

taxa pentru eliberarea  la cerere a certificatelor de stare civilă ( contravaloare materiale)

5/solicitare

taxa eliberare xerocopii arhiva

10/bucată

taxa multiplicare (xerox)

A4 - 0,5 lei /coala ;  A3 – 1 leu/coala

taxă pentru folosirea Caminului Cultural in vedera desfasurarii :

-          nunţi

-          aniversări, botezuri

-          altele

 

garanţie închiriere pentru daune

 

 

-1.000 lei/zi

-500 lei/zi

-100 lei/zi

 

- 500 lei

 

REGULAMENT PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE

 

Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuiesc indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Art.3 Avind in vedere obligatia autoritatilor administratiilor publice locale de a asigura un cadru civilizat , curat, confortabil , linistit si sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din aceste se utilizeaza integral pentru acoperitrea  cheltuielilor efectuate pentru finantarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii.

Art.5 Taxele speciale instituite in baza art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare sunt clasidicate in functie de serviciul care le administraeza , dupa cum urmeaza :

Taxe speciale administrate de serviciul public de impozite si taxe si alte venituri ale bugetului local sunt :

1.taxa privind asigurarea serviciilor de paza si ordine ;

2.taxa privind asigurarea cheltuielilor serviciului de gospodarie.

3.taxa emitere aviz salubritate solicitat prin cerificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare a unui imobil

Taxele speciale administrativ patrimoniale sunt :

1.taxa de repunere in posesie ;

2.taxa pentru eliberarea de copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliul local .

Taxele speciale administrate de directia administratie publica locala sunt :

1.taxa pentru servicii de stare civila (contravaloare materiale) ;

2.taxa pentru eliberare la cerere a certificatelor de stare civila (contravaloare materiale) ;

Taxele speciale pentru activitatile desfasurate in cadrul Primariei sunt :

1.taxe eliberare xerocopii arhiva ;

2.taxa multiplicare (xerox)

Taxele speciale pentru activitatile desfasurare in Caminul Cultural al comunei Vinatori

1.taxa pentru desfasurarea de nunti, botezuri si alte aniversari

Art.6 Taxele mai sus mentionate constituie venit cu destinatie speciala si sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de :

- mentinerea conditiilor civilizate in locurile publice si se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice si private pentru prevenirea si combaterea infractiunilor,a faptelor ilicite, antisociale, si prevenirea depunerilor de moluz si gunoi menajer.

-  pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare in mod organizat a gunoiului menajer de la populatie;

-  investitiile in echipament hardware  si software

- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabililor pentru acesta.

Art.7 Taxele speciale se adopta pentru functionarea serviciilor publice locale  create in interesul persoanelor fizice si juridice.Taxele speciale astfel instituite se incaseaza in cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.

Art.8 Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza , avizare si adoptare de catre autoritatile publice, prin publicarea unui anunt referitor la acesta actiune la sediul propriu al fiecarui serviciu public local intr-un spatiu accesibil publicului si in mass media locala.

Art.9 Informatii cu privire la taxele speciale se transmit tuturor persoanelor care depun cerere pentru primirea informatiilor in acest sens

Art.10 Proiectul de hotarire va fi suspus spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate dupa definitivarea, luindu-se in calcul observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate.

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati