Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Scutirea la plata impozitelor pe cladiri si teren pentru persoanele fizice

Categorie: Taxe şi Impozite

REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITELOR PE CLADIRI SI TEREN PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

In temeiul prevederilor  Codului  fiscal se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitelor pe cladiri si teren pentru persoanele fizice dupa cum urmeaza:

I. CRITERIILE PENTRU  ACORDAREA  FACILITATILOR  FISCALE

I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU   NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE  DIN  AJUTOR   SOCIAL

- petentul sa nu realizeze nici un venit sau veniturile sale sa provina in exclusivitate din ajutor social;
- sa nu detina in proprietate un alt bun imobil in afara de imobilul pentru care solicita prezenta  facilitate;

 I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITATLOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CU   MAI  MICI  DECAT SALARIUL MINIM BRUT  PE  TARA GARANTAT

- totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul),  sa fie mai mici sau egale cu salariul de baza minim brut pe tara, valabil in cursul anului 2013;
- sa nu detina mai mult de o proprietate;
- suprafata utila a locuintei in functie de numarul de persoane, cum este reglementata in Legea nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafata din tabelul de mai jos:

 

FAMILIA

SUPRAFATA UTILA

1 PERSOANA 

37  mp  

2 PERSOANE 

52  mp

3 PERSOANE 

66  mp

4 PERSOANE 

74  mp

5 PERSOANE

87  mp

6 PERSOANE 

93  mp

7 PERSOANE 

107 mp

8 PERSOANE 

110 mp

 

 

II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE
II.1. Constituirea dosarului:

Dosarul pentru acordarea scutirii la plata trebuie sa cuprinda:

 -    cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladire si pe terenul aferent cladirii, care  trebuie facuta de catre proprietar si numai pentru locuinta de domiciliu si pentru terenul aferent locuintei de domiciliu;
- documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinta de domiciliu (copii de pe buletine sau carti de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu);
-copie contract de vânzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor ;
-declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati;
-dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie,  carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii);
-declaratie pe propria raspundere ca nu are alte venituri ( venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din dividende si din alte surse);
-dovada  privind  bursele pentru elevi, studenti, eliberata de institutia de invatamant  unde frecventeaza  cursurile;
-dovada privind veniturile  solicitantului  eliberate de catre Administratia Finantelor Publice  Galati.

 

 

NOTA:

Conditiile si criteriile vor fi îndeplinite cumulativ;
Aspecte referitoare la circuitul dosarului:
- cererea prin care se solicita scutirea la plata, împreuna cu documentele justificative enumerate mai sus trebuie înregistrate la Primaria Vinatori;
- compartimentul taxe si impozite verifica si analizeaza fiecare dosar privind scutirea la plata impozitului pe cladire si pe terenul aferent cladirii;

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati