Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Sanctiuni

Categorie: Taxe şi Impozite

 A. Limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice:

Constituie contravenţii si se sanctioneaza cu amenda de la 70 de lei la 279 de lei urmatoarele fapte :

           1.    a). Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere privind:

                           -  dobandirea,  construirea sau instrainarea unei cladiri;

                           - extinderea, imbunatatirea,demolarea,distrugerea sau modificarea

                                in alt mod a unei cladiri existente;                                              

                           -  dobandirea unui teren;

                           - modificarea folosintei unui teren

                           - dobandirea/transferul unui mijloc de transport sau schimbarea

                               Domiciliului / sediului/ punctului de lucru;

                            - in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie;

                            - persoanele care datoreaza impozitul pe spectacol;

                            - unitatile de cazare pentru taxa hoteliera,

                      b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la litera  a)  precum si refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanta fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, dar  şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora, se sanctioneaza cu amenda de la 279 de lei la 696 de lei.

 

            2. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 de lei.

 

  1. Limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor  juridice:

 În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor  se majorează cu 300%, respectiv:

1.    a). Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere privind:

                           -  dobandirea,  construirea sau instrainarea unei cladiri;

                           - extinderea, imbunatatirea,demolarea,distrugerea sau modificarea

                                in alt mod a unei cladiri existente;                                              

                           -  dobandirea unui teren;

                           - modificarea folosintei unui teren

                           - dobandirea/transferul unui mijloc de transport sau schimbarea

                               Domiciliului / sediului/ punctului de lucru;

                            - in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie;

                            - persoanele care datoreaza impozitul pe spectacol;

                            - unitatile de cazare pentru taxa hoteliera,  se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 lei;

    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la litera  a)  precum si refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanta fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, dar  şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora , se sanctioneaza cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

 

             2.   Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1..300 de lei la 6.312 de lei.

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati