Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Taxe extrajudiciare de timbru

Categorie: Taxe şi Impozite

 

Anul 2013

(lei)

1. Eliberareade catre organele administratiei pulbice locale a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

-          pentru animale sub 2 ani

-          pentru animale peste 2 ani

 

 

2

2

 3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:

-          pentru animale sub 2 ani

-          pentru animale peste 2 ani

 

 

 

2

5

4.Înregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului

 

15

 5. Înregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

2

 6. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila întocmite de autoritatile straine

2

 7. Reconstituireasi întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila

2

 8. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

  

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

  1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
    • a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv 60 lei
    • b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 145 lei
  2. 2.Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 lei
  3. 3.Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 414 lei

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere* 15 lei

______________________________

 

* Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate,eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati