Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Impozitul pe spectacole

Categorie: Taxe şi Impozite

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sporivă internă sau internaţională.

Pentru orice altă manifestare artistică decât cele de mai sus, cota de impozit este de 5%.

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:

 

 

Anul 2013(lei/mp/zi)

ron

- in cazul videotecilor

2

- in cazul discotecilor

3

 

Asupra valorii astfel stabilite, se vor aplica coeficientii de corectie pozitiva, specifici

  • pentru Vinatori ( rang IV )- 1.10
  • pentru Odaia M.si Sat Costi ( rang V )   - 1.00
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati