Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Impozitul pe mijloacele de transport

Categorie: Taxe şi Impozite

      Impozitul pe  mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, care aparţin contribuabililor, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200cm3 sau fracţiune din acesta după cum urmează :

 

Nr.

crt.

 

                                    Tipuri de autovehicule

lei/an/200cm3

 sau fracţiune

I. Vehicule inmatriculate (lei/200cm sau fractiune din aceasta)

1.

Motorete, scutere , motociclete şi  autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 - 2000 cm3 inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 - 2600 cm3inclusiv

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 - 3000 cm3 inclusiv

144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

290

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

II.Vehicule inregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200cm3

1.1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800cm3

2

1.2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800cm3

           4

2.

Vehicule fara  capacitate cilindrica evidenţiata

50 lei/an

În cazul unor  autovehicule  de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul axelor şi greutatea

bruta incarcata maxima

admisa

Impozitul ( in lei/an )

Ax(e) motor(oare) cu sistem

de suspensie pneumatica

sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie

pentru axele motoare

I. Doua axe

1.Masa de cel puţin   12 tone,

dar mai  mica de 13 tone

0

133

2. Masa de cel puţin 13 tone,

 dar mai mica de 14 tone

133

367

3. Masa de cel puţin   14 tone,

 dar mai mica de 15 tone

367

517

4. Masa de cel puţin   15 tone,

 dar mai micade 18 tone

517

1169

Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

II. Trei axe

1. Masa de cel putin   15 tone,

 dar mai mica de 17 tone

133

231

2.Masa de cel putin    17 tone,

dar mai mica de 19 tone

231

474

3.Masa de cel putin   19 tone,

 dar mai micade 21 tone

474

615

4.Masa de cel putin   21 tone,

 dar mai micade 23 tone

615

947

5. Masa de cel putin   23 tone,

 dar mai mica de 25 tone

947

1472

6.Masa nu mai putin 25 tone, dar mai micade 26 tone

947

1472

7.Masa de cel  putin 26 tone

947

1472

III.Cu patru axe

1. Masa de cel putin   23 tone,

dar mai mica de 25 tone

615

623

2. Masa de cel putin   25 tone,

 dar mai mica de 27 tone

623

973

3. Masa de cel putin   27 tone,

 dar mai mica de 29 tone

973

1545

4.Masa de cel putin   31 tone,

 dar mai mica de 32 tone

1545

2291

5. Masa de cel putin   31 tone,

 dar mai mica de 32 tone

1545

2291

6.Masa de cel  putin 32 tone

1545

2291

 

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul axelor şi greutatea bruta

incarcata maxima admisa

Impozitul (lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem

de suspensie pneumatica

sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie

pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1.Masa de cel putin  

12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

2. Masa de cel putin  

14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

3. Masa de cel putin  

 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

60

4. Masa de cel putin  

 18 tone, dar mai micade 20 tone

60

137

5.Masa de cel putin  

20 tone, dar mai mica de 22 tone

137

320

6.Masa de cel putin  

 22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

7.Masa de cel putin  

 23 tone, dar mai mica de 25 tone

414

747

8. Masa de cel putin  

 25 tone, dar mai mica de 28 tone

747

1310

9.Masa de cel  putin 28 tone

747

1310

II . 2+2 axe

1. Masa de cel putin  

 23 tone, dar mai mica de 25 tone

128

299

2. Masa de cel putin  

 25 tone, dar mai mica de 26 tone

299

491

3. Masa de cel putin  

 26 tone, dar mai mica de 28 tone

491

721

4. Masa de cel putin  

 28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

5. Masa de cel putin  

 29 tone,  dar mai mica de 31 tone

871

1429

6. Masa de cel putin  

 31 tone dar mai mica

de 33 tone

1429

1984

7.Masa de cel putin  

 33 tone, dar mai mica de 36 tone

1984

3012

8. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1984

3012

9.Masa de cel  putin 38 tone

1984

3012

III. 2+3 axe

1. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1579

2197

2. Masa de cel putin  

 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2197

2986

3.Masa de cel  putin 40 tone

2197

2986

IV.3+2 axe

1. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1395

1937

2. Masa de cel putin  

 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1937

2679

3. Masa de cel putin  

 40 tone,dar mai mica de 44 tone

2679

3963

4.Masa de cel  putin 44 tone

2679

3963

V. 3+3axe

1. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

794

960

2. Masa de cel putin

38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1434

3. Masa de cel putin  

 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1434

2283

4.Masa de cel  putin 44 tone

1434

2283

  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte  dintr-o combinaţie de autovehicule , impozitul pe  mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare  din tabelul următor:

 

Nr.

crt.

             Masa totală maximă

                    autorizată

      Impozitul

         lei/an

 

1

Până la 1 tonă inclusiv

            8

 

2

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

           30

 

3

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

          47

4

Peste 5 tone

          57

În cazul  unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Impozit - lei/an

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

19

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

50

3. Bărci cu motor

188

4. Nave de sport şi agrement*)

600

5. Scutere de apă

188

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

501

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

814

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1253

d) peste 4.000 CP

2005

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

163

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

163

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv

251

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

428

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati