Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Impozite 2006

Categorie: Declaratii de avere

HOTARAREA nr._____ din____________________
privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2006

PROCEDURA
De acordare a facilităţilor unor categorii de persoane fizice şi juridice

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotarire privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2007

Anexa nr 1.2an 2005
IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2006

Anexa 2. 2005
LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE , INCLUSIV HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VINATORI PRIN CARE S-AU INSTITUIT /STABILIT IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL CURENT

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati