Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

ANUNȚ PUBLIC

Categorie: Asistenta Sociala

În structura D.G.A.S.P.C. Galați, funcționează unitatea de tip rezidențial pentru persoane vâstnice, Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Nicolae” cu sediul în oraș Târgu Bujor, cu o capacitate de 18 locuri.

În conformitate cu art.4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al structurii rezidențiale, beneficiarii Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Nicolae” Târgu Bujor, sunt persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 ani, au abilități de viață independentă (persoane care se pot autogospodări) și care se găsesc într-una din următoarele situații:

  1. sunt lipsiți de susținători legali sau aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile datorită stării de sănatate sau situației economice și a sarcinilor de familie;
  2. nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
  3. nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit în baza resurselor proprii;
  4. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare.

 

La data de  11 februarie 2021, în acest cămin sunt 8 locuri libere. În condițiile în care există potențiali beneficiari pe raza comunei Vânători, vă rugăm să ne contactați, până la data de 22 februarie 2021, la telefon 0236344004, interior 19 – Compartimentul de Asistență Socială din cardrul Primăriei  comunei Vânători.

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati