Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a comunei Vinatori

Categorie: Anunturi Publice

HOTARIREA NR. ______

Din 16.04.2018

stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială acomunei Vinatori, judetul Galati

Anunt Public - Complex agrement Heaven

Categorie: Anunturi Publice

Anunt pulbic privind intentia elaborarii Planului Urbanistic Zonal - Construire Complex agrement Heaven

Anunt cont trezorerie 2018

Categorie: Anunturi Publice

Contul IBAN deschis la Trezoreria Operativa Galati:

- Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in decurs de distribuire:

RO07TREZ30621A470400XXXX CF 4393212

Click aici pentru mai multe detalii

Concurs post Consilier, clasa I, grad Asistent (Urbanism)

Categorie: Anunturi Publice

Primaria Comunei Vinatori, judetul Galati organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de Consilier, clasa I, grad Asistent (Urbanism) care se va desfasura la sediul Primariei comunei Vinatori, strada Eroilor ,nr.23, in data de 26 februarie 2018 ora 10.00 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, conform art.56,alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

Anunt Public

Categorie: Anunturi Publice

Comuna Vinatori anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Infiintare sistem de canalizare al apelor uzate menajere in sat Odaia Manolache, comunaVinatori, judetul Galati” propus a fi amplasat in intravilanul satului Odaia Manolache, comunaVinatori, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati si la sediul Primariei comunei Vinatori din sat Vinatori, str. Eroilor nr.23, comuna Vinatori, judetul Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30-13:30.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati.


     PRIMAR,
GHINEA MARIAN

Anunt public reabilitare strada Tuluc

Categorie: Anunturi Publice

ANUNT PUBLIC:

 

 Comuna Vînatori anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ‘REABILITAREA STRADA TULUC IN COMUNA VINATORI JUDETUL GALATI”, propus a fi realizat pe amplasament situat in extravilan comuna Vînator, judetul Galati, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
 Informatiile privind proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la. sediul APM Galati din Galati str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 – 16:00 si vineri intre orele 8:30 – 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 26.12.2017

 

PRIMAR
GHINEA MARIAN

Click aici pentru a descarca anuntul.

Concurs functii publice vacante 19.12.2017

Categorie: Anunturi Publice

Informatii privind proba scrisa

Primaria comunei Vinatori, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi

Categorie: Anunturi Publice

Primaria comunei Vinatori, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi

  • Politist local , clasa I , grad Principal 3 posturi
  • Politist local , clasa III , grad Superior 1 post
  • Politist local , clasa III , grad Principal 1 post  

Anunt Public - PUZ DMT Marine Equipment SA

Categorie: Anunturi Publice

Anunt pulbic privind intentia elaborarii Planului Urbanistic Zonal - beneficiar DMT Marine Equipment SA

Anunt Public - Propuneri preliminare PUG

Categorie: Anunturi Publice

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢULGALAȚI

 

Anunt Public - Extindere alimentare cu apa

Categorie: Anunturi Publice

Privind proiectul "Extindere alimnetare cu apa sat Vinatori, comunma Vinatori, judetul Galati"

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati