Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Anunt public sedinta ordinară a Consiliului Local

Categorie: Anunturi Publice

In data de 16.07.2021, ora 12,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului local Vânători, județul Galați, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1.Proiect de hotarire privind alegera Presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni, începând cu luna iulie 2021 2. Depunerea Juramântului de catre domnul Dragusan Tudorel pentru functia de consilier local 3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vanatori, judetul Galati 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului bursei de merit acordata pentru media generala 10 obtinuta in anul scolar 2020-2021 de elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători, judetul Galati 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,referitor la INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN - sat Costi, comuna Vânători, judetul Galati , T. 67, P. 10,12 lot 1 ,proprietari Mihalache Andi și Mihalache Gina, Ragea Vasile şi Ragea Tatiana, Călin Marcel și Călin Mariana, Nica Costel-Lucian și Nica Dorina, Podașcă Eugen și Podașcă Victoria luliana 6.Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de superficie, uz si servitute de trecere subterana si supraterana cu titlu gratuit pe toata durata de viata a capacitaţilor energetice in favoarea Distributie Energie Electrica Romania SA- Sucursala Galati , in vederea realizarii lucrarii " Racordare la reteaua electrica a locului de consum permanent extindere alimentare cu apa , sat Costi, comuna Vanatori, judetul Galati " 7.Cereri Interpelari, raspunsuri 

Şedinţa se desfășoară în sistem on-line, pe platforma ZOOM. 

PRIMAR, 
Ec. Manolachi Costel 

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati