Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 209 / 30.05.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi: 30.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului COSTEA MIHAI-CRISTIAN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. Vânători, sat Odaia Manolache, str. Valea lui Manolache, nr.58, jud. Galaţi şi a doamnei DRĂGHICI CORINA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Mun. Brăila, str. 13 Septembrie, nr.1, bl.Uranus, sc.6, ap.116, jud. Brăila.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA  


Publicatie casatorie - 209 / 30.05.2019

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati