Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 212 / 22.06.2018

P U B L I C A Ţ I E


 Astăzi: 22.06.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului NĂSTASĂ CODREANU, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în com. Vînători, sat Odaia Manolache, str. Crizantemelor, nr.42, jud. Galaţi şi a doamnei SĂRBUȘCĂ MIHAELA, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în sat Corni-Albești, com. Albești, jud. Vaslui.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA 

 


Publicatie casatorie - 212 / 22.06.2018

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati