Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 188 / 29.05.2018

P U B L I C A Ţ I E


 Astăzi: 29.05.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MIRON MARIUS, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. Vînători, sat Odaia Manolache, str.Valea Negurii, nr.1O, jud. Galaţi şi a doamnei BALCAN NATALIA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în sat Brînza, Republica Moldova.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA
 


Publicatie casatorie - 188 / 29.05.2018

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati