Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - Nr. 120 / 14.03.2018

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi: 14.03.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ȚOCU IONUȚ-TICU, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com. Vînători, sat Odaia Manolache, str. Florilor, nr.28, jud. Galaţi şi a doamnei TARAZĂ ANAMARIA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com. Puiești, sat Lălești, jud. Vaslui.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
 
OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA 

Publicatie casatorie - 120/14.03.2018

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati