Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - Nr. 78 / 09.03.2017

P U B L I C A Ţ I E
 
 
 Astăzi: 09.03.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ORAC MARIUS, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com. Vînători, str. Mărului, nr.14, jud. Galaţi şi a doamnei VASILIU LAURA - ELENA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în mun. Brăila, str. Cazărmii, nr.8, jud. Brăila.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA 
 

Publicatie casatorie - 78 / 09.03.2017

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati