Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 483 / 11.12.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi: 11.12.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TECARU MARIN, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în com. Vânători, str. Caișilor, nr.16, jud. Galați și a doamnei PARASCHIV RODICA, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în com. Foltești, sat Stoicani, jud. Galați.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

CAŞU MILICA


Publicatie casatorie - 483 / 11.12.2019

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati