Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 285 / 24.07.2019

P U B L I C A Ţ I E


 Astăzi: 24.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ANDREI COSTEL, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. Slobozia Conachi, str. Independenței, nr.29, jud. Galați şi a doamnei ILIE ELENA-LILIANA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com. Vânători, sat Odaia Manolache, str. Pădurarului, nr.70A, jud. Galați.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA  

 


Publicatie casatorie - 285 / 24.07.2019

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati