Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Indicatori Vinatori Semestrul I 2014

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 3.719.250,00 84,04% Trimestrial
Venituri totale programate 4.425.730,00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 2.832.084,00 81.88% Trimestrial
Venituri proprii programate 3.458.730,00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 2.832.084,00 76,15% Trimestrial
Venituri totale incasate 6.587.313,00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 1.707.342,00 45,91% Trimestrial
Venituri totale incasate 3.719.250,00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
Numar de locuitori  
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate  
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
Venituri totale incasate  
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 2.832.084,00 76,15% Trimestrial
Venituri totale incasate 3.719.250,00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 1.294.686,00 0,56  
Total incasari venituri fiscale an anterior 2.324.604,00
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 1.406.685,00 2.511.937,5  
coeficient 0,56
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
Total plati  
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 2.512.333,00 92.99% Trimestrial
Total plati 2.701.743,00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 189.410,00 7.01% Trimestrial
Total plati 2.701.743,00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
Total plati  
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 956.917,00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare 60.590,00   Trimestrial

Indicatori Vinatori Semestrul III 2013

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 6.587.313,00 98,78% Trimestrial
Venituri totale programate 6.6668.570,00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 4.731.475,00 98.34% Trimestrial
Venituri proprii programate 4.811.570,00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 4.731.475,00 71,83% Trimestrial
Venituri totale incasate 6.587.313,00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 2.810.982,00 42,67% Trimestrial
Venituri totale incasate 6.587.313,00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate 4.731.475,00 913,94 Anual
Numar de locuitori 5.177,00
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate 2.028.360,00 99.43% Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate 2.040.000,00
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat 3.776.331,00 57,33% Anual
Venituri totale incasate 6.5887.313,00
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 4.740.475,00 71,96% Trimestrial
Venituri totale incasate 6.587.313,00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)      
Total incasari venituri fiscale an anterior  
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)      
coeficient  
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 2.066.897,00 31.27% Anual
Total plati 6.610.402,00
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 5.399.184,00 81.68% Trimestrial
Total plati 6.610.402,00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 1.211.2188,00 18.32% Trimestrial
Total plati 6.610.402,00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 0,00 0% Anual
Total plati 6.610.402,00
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 27.629,00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare -50.718,00   Trimestrial

Indicatori Vinatori Semestrul II 2013

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 3343482,00 98,78% Trimestrial
Venituri totale programate 6.668.570,00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 4.731.475,00 98.34% Trimestrial
Venituri proprii programate 4.811.570,00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 4.731.475,00 71,83% Trimestrial
Venituri totale incasate 6.587.33,00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 2.810.982,00 42,67% Trimestrial
Venituri totale incasate 6.5887.313,00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate 4.731.475,00 913,94 Anual
Numar de locuitori 5.177,00
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate 2.028.360,00 99.43% Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate 2.040.000,00
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat 3.776.331,00 57,33% Anual
Venituri totale incasate 6.5887.313,00
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 2496940,00 71,96% Trimestrial
Venituri totale incasate 3343482,00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)      
Total incasari venituri fiscale an anterior  
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)      
coeficient  
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 2.066.8897,00 31.27% Anual
Total plati 6.610.402,00
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 5.399.184,00 81.68% Trimestrial
Total plati 6.610.402,00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 1.211.2188,00 18.32% Trimestrial
Total plati 6.610.402,00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 0,00 0% Anual
Total plati 6.610.402,00
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 27.629,00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare -50.718,00   Trimestrial

Indicatori Vinatori Sem I 2013

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 3343482,00 107,7% Trimestrial
Venituri totale programate 3104520,00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 2488940,00 113,71% Trimestrial
Venituri proprii programate 2188860,00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 2488940,00 74,44% Trimestrial
Venituri totale incasate 3343482,00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 1531474,00 45,8% Trimestrial
Venituri totale incasate 3343482,00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
Numar de locuitori  
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate  
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
Venituri totale incasate  
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 2496940,00 74,68% Trimestrial
Venituri totale incasate 3343482,00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 1163123,00 0,53  
Total incasari venituri fiscale an anterior 2191027,00
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 1294686,00 2442803,77  
coeficient 0.53
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
Total plati  
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 2574624,00 91,15% Trimestrial
Total plati 2824624,00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 250000,00 8,85% Trimestrial
Total plati 2824624,00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
Total plati  
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 518858,00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare 0,00   Trimestrial

Descarca:

Indicatori Vinatori Sem I 2013

Indicatori Vinatori 30.06.2012

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 2864869.00 96.01% Trimestrial
Venituri totale programate 2984000.00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 2189100.00 104.29% Trimestrial
Venituri proprii programate 2099000.00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 2189100.00 76.41% Trimestrial
Venituri totale incasate 2864869.00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 1359452.00 47.45% Trimestrial
Venituri totale incasate 2864869.00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
Numar de locuitori  
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate  
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
Venituri totale incasate  
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 2233100.00 77,95% Trimestrial
Venituri totale incasate 2864869.00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 1123472.00 0.5  
Total incasari venituri fiscale an anterior 2243906.00
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 1163123.00 232646  
coeficient 0.52
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
Total plati  
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 1952941.00 71.58% Trimestrial
Total plati 2728505.00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 775564.00 28.42% Trimestrial
Total plati 2728505.00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
Total plati  
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 135803.00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare 561.00   TrimestrialDescarca:

Indicatori Vinatori 30-06-2012 Venituri
Indicatori Vinatori 30-06-2012 Cheltuieli

Indicatori trimestrul I 2012

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 1770695.00 167.84% Trimestrial
Venituri totale programate 1055000.00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 1387506.00 217.48% Trimestrial
Venituri proprii programate 638000.00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 1387506.00 78.36% Trimestrial
Venituri totale incasate 1770695.00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 903452.00 51.02% Trimestrial
Venituri totale incasate 1770695.00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
Numar de locuitori  
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate  
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
Venituri totale incasate  
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 1396506.00 78.87% Trimestrial
Venituri totale incasate 1770695.00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 828877.00 0.37  
Total incasari venituri fiscale an anterior 2243906.00
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 804504.00 2174335.14  
coeficient 0.37
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
Total plati  
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 857170.00 99.83% Trimestrial
Total plati 858670.00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 1500.00 0.17% Trimestrial
Total plati 858670.00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
Total plati  
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 912025.00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare 0.00   TrimestrialDescarca: Indicatori Vinatori Trimestrul I 2012

Indicatori buget local 2011

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 5,561,418.00 99,49% Trimestrial
Venituri totale programate 5,590,000.00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 4,162,825.00 98,65% Trimestrial
Venituri proprii programate 4,220,000.00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 4,162,825.00 74,85% Trimestrial
Venituri totale incasate 5,561,418.00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 2,564,463.00 46,11% Trimestrial
Venituri totale incasate 5,561,418.00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate 4,162,825.00 864.19 Anual
Numar de locuitori 4,817.00
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate 1,903,003.00 97,84% Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate 1,945,000.00
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat 2,996,955.00 53,89% Anual
Venituri totale incasate 5,561,418.00
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 4,232,825.00 76,11% Trimestrial
Venituri totale incasate 5,561,418.00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)      
Total incasari venituri fiscale an anterior  
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)      
coeficient  
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 1,665,751.00 30,53% Anual
Total plati 5,456,636.00
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 4,141,878.00 75,91% Trimestrial
Total plati 5,456,636.00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 1,314,758.00 24,09% Trimestrial
Total plati 5,456,636.00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 0.00 0% Anual
Total plati 5,456,636.00
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 59,540.00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare 45,242.00   TrimestrialDescarca: Indicatori buget local 2011

Indicatori Vinatori Semestrul 3 2011

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 3845321.00 87.67% Trimestrial
Venituri totale programate 4386000.00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 2925332.00 87.77% Trimestrial
Venituri proprii programate 3333000.00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 2925332.00 76.08% Trimestrial
Venituri totale incasate 3845321.00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 2002334.00 52.07% Trimestrial
Venituri totale incasate 3845321.00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
Numar de locuitori  
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate  
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
Venituri totale incasate  
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 2933332.00 76.28% Trimestrial
Venituri totale incasate 3845321.00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 1615987.00 0.67  
Total incasari venituri fiscale an anterior 2422007.00
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 1750628.00 2612877.61  
coeficient 0.67
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
Total plati  
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 2764273.0 81.53% Trimestrial
Total plati 3390601.00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 626328.00 18.47% Trimestrial
Total plati 3390601.00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
Total plati  
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 454135.00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare 585.00   TrimestrialDescarca: Indicatori Vinatori Semestrul 3

Indicatori Vinatori Semestrul 2 2011

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 1491735.00 89,11% Trimestrial
Venituri totale programate 1674000.00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 1150271.00 89,72% Trimestrial
Venituri proprii programate 1282000.00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 1150271.00 77,11% Trimestrial
Venituri totale incasate 1491735.00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 918756.00 61,59% Trimestrial
Venituri totale incasate 1491735.00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
Numar de locuitori  
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate  
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
Venituri totale incasate  
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 1158271.00 77,65% Trimestrial
Venituri totale incasate 1491735.00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 784942.00 0.32  
Total incasari venituri fiscale an anterior 2422008.00
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 828877.00 2590240.63  
coeficient 0.32
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
Total plati  
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 757519.00 93.07% Trimestrial
Total plati 813934.00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 56415.00 6.93% Trimestrial
Total plati 813934.00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
Total plati  
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) -677216.00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare -585.00   TrimestrialDescarca: Indicatori Vinatori Semestrul 2

Indicatori Vinatori Semestrul 1 2011

VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 2426199.00 70.39% Trimestrial
Venituri totale programate 3447000.00
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 1770077.00 69.85% Trimestrial
Venituri proprii programate 2534000.00
3. Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 1770077.00 72.96% Trimestrial
Venituri totale incasate 2426199.00
4. Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 1269226.00 52.31% Trimestrial
Venituri totale incasate 2426199.00
5. Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
Numar de locuitori  
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
Venituri din impozite pe proprietate programate  
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de
bugetul de stat
Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
Venituri totale incasate  
8. Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 1778077.00 73.29% Trimestrial
Venituri totale incasate 2426199.00
9.          
a. Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in
anul anterior (se calculeaza trimestrial)
Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 1770077.00 0.44  
Total incasari venituri fiscale an anterior 2534000.00
b. Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 1123472.00 2553345.45  
coeficient 0.44
CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1. Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
Total plati  
2. Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 1608910.00 92.72% Trimestrial
Total plati 2534000.00
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 126415.00 7.28% Trimestrial
Total plati 1735325.00
4. Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 1269226.00 52.31% Trimestrial
Total plati 2426199.00
5. Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 690289.00   Trimestrial
6. Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare 585.00   Trimestrial

 

Descarca: Indicatori Vinatori Semestrul 1

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati