Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Publicatie casatorie - 275 / 02.08.2017

Categorie: Stare civila
P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi: 02.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CHIRĂNUȘ MARIAN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. Vînători, sat Odaia Manolache, str. Valea Oii, nr.7, jud. Galaţi şi a doamnei TODERIȚĂ ALINA-MĂDĂLINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com.Frumușița, sat Ijdileni, jud. Galați.
 În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
 
OFIŢER DE STARE CIVILĂ
CAŞU MILICA 

Publicatie casatorie - 275 / 02.08.2017

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati