Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Iulie

Salubrizare menajeră

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR. 17 Din 22.07.2009
Privind : acceptarea ofertei inaintata de SC URBAN SA Galati in vederea desfasurarii pe raza comunei Vinatori a serviciilor de salubrizare menajeră

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati