Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Aprilie

Vanzare cabinete

Categorie: Aprilie
HOTARAREA Nr. ___din : ______________________

privind : aprobarea listei spatiilor cu destinatie de cabinete medicale si a terenului aferent ce urmeaza a fi vindute conform OUG nr.68/2008


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Vanzare SC DIALFA SECURITY SRL

Categorie: Aprilie
HOTARAREA Nr. ___din : ______________________

privind : proiectul de hotarare privind vinzarea suprafetei de 2082 mp teren apartinind domeniului privat al comunei Vinatori, jud. Galati, situata in T. 70/29 ,p. 394

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Rectificare 2009

Categorie: Aprilie
HOTARIREA NR._______Din___________________
Privind : rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE


Asociere dintre IPJ Galati si Consiliul local Vinatori

Categorie: Aprilie
HOTARIREA NR.______Din _________

privind aprobarea contractului de asociere dintre IPJ Galati si Consiliul local Vinatori, jud. Galati.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare

Categorie: Aprilie
HOTARAREA Nr. 15 din 30.04.2009

privind aprobarea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al comunei Vinatori si a documentatiei pentru licitatia ce urmeaza a fi organizata in vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare al comunei Vinatori jud. Galati


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Analiza riscului si repartizarea sa

CAIET DE SARCINI
pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare

STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE CONCESIONARE

FISA DE DATE A ACHIZITIEI


Buget 2009

Categorie: Aprilie

HOTARIREA NR._______Din___________________
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori,jud. Galati, pentru anul 2009


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati