Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Februarie

Planul Urbanistic Zonal 2009

Categorie: Februarie
HOTARIREA NR.________Din _____________

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 61, p.70,lot 1,2,5,10;T.61,p.72,lot 1,2;T.61, p.73 ,p.73,lot 1-5 in suprafaţa de 42.600 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Limite 2009

Categorie: Februarie

HOTĂRÂREA Nr. _______din ________________
privind: stabilirea limitelor minime şi maxime ale veniturilor medii lunare ce se pot obţine din vânzarea şi/sau utilizarea bunurilor mobile şi imobile.


EXPUNERE DE MOTIVE


RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati