Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Ianuarie

Serviciului Public de Salubrizare

Categorie: Ianuarie
HOTARIREA NR.______Din _________

privind infiintarea şi organizarea Serviciului Public de Salubrizare al comunei Vânători, judetul Galaţi;


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

REGULAMENTRegulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă

Categorie: Ianuarie

HOTARIREA NR._______Din___________________

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Vinatori, judeţul Galaţi


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic Zonal Asociatiei Casa Noastra Galaţi

Categorie: Ianuarie
HOTARIREA NR.________Din _____________

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 64, p.9,in suprafaţa de 4.000 mp , comuna Vânători, judeţul Galaţi.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATEPlanului Urbanistic de Detaliu SC ALTSTIL CONSTRUCT SRL Galaţi

Categorie: Ianuarie
HOTARIREA NR._______Din___________________

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in T.67,p.3,5,6/2, lot 3 ,in suprafaţa de 5.000 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi in vederea construirii unui sediu de firma si atelier intretinere.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea Deseurilor „ECOSERV”

Categorie: Ianuarie
HOTARIREA NR._______din___________________

privind: aprobarea asocierii Consiliului Local Vinatori cu Consiliul Judetului Galati si cu toate celalalte consilii din judetul Galati in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea Deseurilor „ECOSERV"


EXPUNERE DE MOTIVE


RAPORT AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati