Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Eroare
  • JFolder: :files: Calea nu este un folder. Calea: /home/primaria/public_html/images/PUG_Vanatori/
Observație
  • JW_SIG_PRG

Decembrie

Fond premiere 2008

Categorie: Decembrie
HOTARIREA NR.______din _________

Privind: constituirea fondului de premiere, stabilirea criteriilor si conditiile de utilizare al acestuia.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Rectificare 2008

Categorie: Decembrie
HOTARIREA NR.______din _________

Privind : rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE


RAPORT DE AVIZARE


RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic Zonal

Categorie: Decembrie
HOTARIREA NR.______din _________

Privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonall al comunei Vinatori, judetul Galati

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Ghidul solicitantului_Axa4

Categorie: Decembrie

REGULAMENT

MEMORIU GENERAL final vanatori

Finantarea proiectelor în cadrul Axei Prioritare 4

- POS MEDIU „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii”

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR POS MEDIU

CONTRACT DE FINANTARE, ACHIZITII PUBLICE - LECTII INVATATE , RASPUNSUL PIETII

Realizari 2008 Perspective 2009

Programul Operational Sectorial Mediu 2007 - 2013


{gallery}PUG_Vanatori{/gallery}
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati