Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Iulie

Plan Urbanistic Zonal REDOXIM

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR.______din _________

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 63,p.4,lot 3/1 si 3/2, in suprafaţa de 4900 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE


RAPORT DE SPECIALITATE

Planul Urbanistic Zonal TERRACONSCIVIC

Categorie: Iulie

HOTARIREA NR.______din _________

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 67, p.878/10-24-13-18-20-16-12-22-8-6-21-14-2-26-5-15-9-17-725-4-3-38-23-19-11 ,138, in suprafaţa de 49.985.37 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planul Urbanistic Zonal Paduraru

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR.______din _________

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 31, p.39,40,41,42/2,43,33/1,in suprafaţa de 10.447.48 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planul Urbanistic Zonal BELMINI

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR.______din _________
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 65, p.137,in suprafata de 3.600 mp, comuna Vânatori, judetul Galati.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Validarea mandatului de consilier local

Categorie: Iulie

HOTARIREA nr. _________din _____________________
privind : validarea mandatului de consilier local pentru domnul Teodorascu Anton in cadrul Consiliul local al comunei Vinatori, judetul Galati

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 16.07.2008 , in sedinta a comisiei de validare a Consiliului local al comunei Vinatori


REFERAT

Monica Trandafir , secretar al comunei Vinatori, jud. Galati avind in vedere desfasurarea alegerilor locale din data de 1.06.2008 fac urmatoara precizare:

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati