Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Transport public

Categorie: Aprilie

HOTARIREA NR.________din ______________
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Vânători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

anexa1.1-registru evidenta

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A OPERATORILOR DE TRANSPORT ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLATORI DIN COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI

ANEXA 1- reg.ATRIBUIRE T.P.-varianta

REGULAMENT privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Vînători, jud. Galaţi

anexa 2

STUDIU DE OPORTUNITATE privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din comuna Vînători, jud. Galaţi

anexa 3.1-program de circulatie

PROGRAM DE CIRCULAŢIE al mijloacelor de transport public local de călători valabil de la data de ____________

anexa 3.2-conditii specifice

CONDIŢII SPECIFICE DE CONCESIONARE a transportului public local de călători în comuna Vînători, jud. Galaţi la data de ____________

anexa 3.3-indicatori de performanta

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ privind executarea transportului public local de călători în comuna Vînători, judeţul Galaţi

ANEXA 3- caiet sarcini TR.PUBLIC -final

ANEXA 4- contract cadru TP

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati