Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Martie

Transport

Categorie: Martie

HOTARIREA NR._______din___________________

privind: infiintarea serviciului public local de transport persoane la nivelul comunei Vinatori, jud. Galati


HOTARIREA NR._______din___________________

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a Serviciului regulat de transport public local de calatori in comuna Vinatori, jud. Galati.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic Zonal BELMINI

Categorie: Martie
HOTARIREA NR.9 din 27.03.2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, T 65, p.138,in suprafaţa de 14.000 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic Zonal Sorin

Categorie: Martie
HOTARIREA NR.7 din 27.03.2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 61, p.76,lot 1si 2,in suprafaţa de 17.648 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic Zonal - Stefan

Categorie: Martie
HOTARIREA NR.8 din 27.03.2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 34, p.231 si 232 ,in suprafaţa de 27.400 mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati