Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Ianuarie

Imputernicire avocati

Categorie: Ianuarie
HOTARIREA NR. ______din ______________
Privind abrogarea art. 1 al HCL nr.11/29.06.2007 privind imputernicirea unor persoane pentru a reprezenta interesele Primarului com. Vinatori si ale Consiliului local Vinatori in justitie.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic de Detaliu

Categorie: Ianuarie
HOTARIREA NR._______din___________________

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in T.67,p.4,lot 3, in suprafaţa de 15.001mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi in vederea construirii unui sediu de firma.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati