Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Decembrie

Taxe 2008

Categorie: Decembrie

HOTĂRÂREA nr. din 27.12.2007

privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008 şi reactualizarea unor taxe speciale şi altor taxe pentru anul 2008

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

ANEXA

ANEXA EXTRAVILAN

ANEXA INTRAVILAN

Rectificare decembrie 4

Categorie: Decembrie
OTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Rectificare decembrie 18

Categorie: Decembrie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Rectificare decembrie 13

Categorie: Decembrie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE


RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Fond premiere 2007

Categorie: Decembrie
HOTARIREA NR._______din___________________
privind: constituirea fondului de premiere, stabilirea criteriilor si conditiile de utilizare al acestuia.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Aviz Organigrama

Categorie: Decembrie

HOTARÂREA NR._____________din ________________
privind: Modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului com. Vinatori, jud. Galati.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE


RAPORT DE SPECIALITATE


ANTET PUG

Anexa nr. 1
STAT DE FUNCTII ale aparatului de specialitate al primarului com. Vinatori, jud. Galaţi

Anexa nr. 2
STAT DE FUNCTII Pentru personalul contractual

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati