Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Noiembrie

Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor

Categorie: Noiembrie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza comunei Vînători, jud. Galaţi, care nu se supun înmatriculării

pentru înregistrarea, evidenta şi radierea vehiculelor de pe raza comunei Vînători, care nu se supun înmatriculării

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE


CERTIFICATUL DE INREGISTRARE ANEXA 3


CERTIFICAT DE RADIERE ANEXA NR 4


©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati