Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Septembrie

Necesitatea construirii unui asezamant de tip Camin Cultural

Categorie: Septembrie
HOTARÂREA NR._____________din ________________
Privind aprobarea construirii unui aşezămînt cultural de tip Camin Cultural în satul Odaia Manolache,com.Vînători, jud. Galaţi şi a Planului de activitate pentru aşezămîntul cultural

Intretinere

Categorie: Septembrie

HOTARÂREA NR._____________din ________________
Privind pastrarea destinatiei cladirii « Aşezămînt cultural de tip Camin Cultural în satul Odaia Manolache, com.Vînători, jud. Galaţi »pentru o perioada de 15 ani.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Cofinantare construire asezamint cultural de tip Camin Cultural

Categorie: Septembrie
HOTARIREA NR._____________din ________________
Privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului « Construire asezamint cultural de tip Camin Cultural sat Odaia Manolache, com. Vinatori, jud. Galati », din bugetul local.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic Zonal

Categorie: Septembrie
HOTARIREA NR._______din___________________

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , T 34, p.256,in suprafaţa de 15648mp, comuna Vânători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati