Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

August

Vanzare

Categorie: August
HOTARAREA Nr. ___ din : ______________________

privind : vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1726.28mp teren apartinind domeniului privat al comunei Vinatori, jud. Galati, situata in T.43,p.1

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarire privind : vinzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1726.28mp teren apartinind domeniului privat al comunei Vinatori, jud. Galati, situata in T.43,p.1

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

Schimb teren

Categorie: August
HOTARIREA NR. ______din ______________
Privind aprobarea schimbului de teren, apartinind domeniului privat al comunei Vinatori, in suprafata de 462.76mp, intre comuna Vinatori si SC Belmini Impex SRL Galati .

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: August

HOTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati