Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Iunie

Cabinete medicale

Categorie: Iunie
HOTARAREA Nr. ___ din : ______________________

privind : aprobarea listei spatiilor cu destinatie de cabinete medicale ce urmeaza a fi vindute conform OUG nr.110/2005 .

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Vacantare post

Categorie: Iunie
HOTARIREA NR._______din___________________
privind declararea ca fiind vacant a unui post de consilier in cadrul Consiliului local Vinatori, ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier.

REFERAT CONSTATATOR

Imputernicire avocati 2007

Categorie: Iunie
HOTARIREA NR. ______ din ______________
Privind imputernicirea unor persoane pentru a reprezenta interesele Primarului com. Vinatori si ale Consiliului local Vinatori in justitie.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati