Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Februarie

Cofinantare Regularizare Valea lui Manolache

Categorie: Februarie

HOTARIREA NR. 3 din 22.02.2007
Privind aprobarea cofinantarii in procent de 5% din valoarea proiectului « Regularizare Valea lui Manolache, sat Odaia Manolache,com. Vinatori, jud. Galati », din bugetul local.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Cofinantare drum comunal DC3A

Categorie: Februarie

HOTARIREA NR.4 din 22.02.2007

Privind aprobarea cofinantarii in procent de 5% din valoarea proiectului «Reabilitare drum comunal DC3A Vinatori sat Costi, com. Vinatori, jud. Galati », din bugetul local.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Buget 2007

Categorie: Februarie
HOTARIREA NR. 2 din 6.02.2007

privind: adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, judetul Galati, pe anul 2007

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati