Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Decembrie

Fond Premiere

Categorie: Decembrie

HOTARAREA Nr. _______din ________________

privind: constituirea fondului de premiere, stabilirea criteriilor si conditiile de utilizare al acestuia.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: Decembrie

HOTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, jud. Galati

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

Categorie: Decembrie
HOTARAREA nr._____din____________________
privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Anexa1

Anexa extravilan

Anexa intravilan

ANEXA transp

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati