Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

August

Plan Urbanistic Zonal Atlas

Categorie: August

HOTARIREA nr.__________din_____________________

Privind Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, trup L5 T 63, p.848/5 comuna Vînători, judeţul Galaţi.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Politie

Categorie: August

HOTĂRÂREA Nr. _______din ________________

privind: aprobarea contractului de asociere dintre IPJ Galati si Consiliul local Vinatori, jud. Galati

 

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Planului Urbanistic Zonal

Categorie: August
HOTARIREA nr.__________din_____________________

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, trup L4 T 64, p.5 si 6 comuna Vînători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Limite 2006

Categorie: August

HOTĂRÂREA Nr. _______din ________________

privind: stabilirea limitelor minime şi maxime ale veniturilor medii lunare ce se pot obţine din vânzarea şi/sau utilizarea bunurilor mobile şi imobile.


EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

ANEXA limite

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: August

HOTARIREA NR._______din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vinatori, judetul Galati

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati