Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Consiliul tehnico- economic

Categorie: Iulie

DISPOZITIA nr. __________din__________________

Privind constituirea consiliului tehnico-economic pentru avizarea studiului de fezanilitate privind realizarea obiectivului de investitii « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori »

 

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati