Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Rectificare 2005

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi », din bugetul local

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati