Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Necesitatea realizarii investitiei " Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori "

Categorie: Iulie
HOTARIREA nr.________ din____________________
privind necesitatea realizarii investitiei “ Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori “

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea realizarii investitiei “ Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati,sat Costi si sat Vinatori “

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, Coimisia de specialitate a Consiliului local Vinatori, jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea realizarii investitiei “ Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati,sat Costi si sat Vinatori “
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati