Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR._______ din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori, jud.Galati

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati