Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Cofinantare

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR._______ din___________________
Privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi »,din bugetul local

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi »,din bugetul local

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori, jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hoatrire privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi », din bugetul local
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati