Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Iulie

Fezabilitate al proiectului

Categorie: Iulie

HOTĂRÂREA

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „ACTUALIZARE ALIMENTARE CU APA COMUNA VINATORI,JUDETUL GALATI, SAT COSTI si SAT VINATORI.", precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Desemnarea reprezentantului tehnic

Categorie: Iulie

DISPOZITIA nr. __________din__________________

Privind desemnarea reprezentantului tehnic pe parcursul derularii proiectului « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori »

 

Consiliul tehnico- economic

Categorie: Iulie

DISPOZITIA nr. __________din__________________

Privind constituirea consiliului tehnico-economic pentru avizarea studiului de fezanilitate privind realizarea obiectivului de investitii « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori »

 

 

Statie de pompare Brates

Categorie: Iulie

HOTARAREA Nr. _______ din _______________

privind: aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Vinatori, judetul Galati a "Statiei de pompare Brates" .

 

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Studiu fezabilitate

Categorie: Iulie

HOTARIREA nr.__________din_____________________
Privind aprobarea studiului de fezbilitate al proiectului „Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori".

EXPUNERE DE MOTIVE


RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Rectificare 2005

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR._______din___________________
Privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi », din bugetul local

EXPUNERE DE MOTIVE

RAPORT DE AVIZARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Necesitatea realizarii investitiei " Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori "

Categorie: Iulie
HOTARIREA nr.________ din____________________
privind necesitatea realizarii investitiei “ Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Costi si sat Vinatori “

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea realizarii investitiei “ Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati,sat Costi si sat Vinatori “

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, Coimisia de specialitate a Consiliului local Vinatori, jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea realizarii investitiei “ Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati,sat Costi si sat Vinatori “

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR._______ din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori, jud.Galati

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati

Cofinantare

Categorie: Iulie
HOTARIREA NR._______ din___________________
Privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi »,din bugetul local

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi »,din bugetul local

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori, jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hoatrire privind aprobarea cofinantarii in procent de 10% din valoarea proiectului « Actualizare alimentare cu apa comuna Vinatori, judetul Galati, sat Vinatori si sat Costi », din bugetul local
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati