Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Iunie

Planului Urbanistic Zonal

Categorie: Iunie
HOTARIREA nr.__________din______________
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, trup L2 T 67, p.4 comuna Vînători, judeţul Galaţi.

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, trup L2 T 67, p.4 comuna Vînători, judeţul Galaţi.

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vinatori, judetul Galati, s-a intrunit in sedinţă pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal trup L4 ,T 64, p.5 si 6 - comuna Vinatori,jud. Galati

Infrumusetarea comunei

Categorie: Iunie
HOTARIREA nr.__________din_____________________
Privind aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Vînători, judeţul Galaţi.

PLAN DE MASURI PRIVIND GOSPODARIREA ,INFRUMUSETAREA SI IGIENIZAREA LOCALITATILOR DIN COM. VINATORI, JUD. GALATI

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectului de hotărâre referitor la aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Vînători, judeţul Galaţi

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectului de hotărâre referitor la aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Vînători, judeţul Galaţi
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati