Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Mai

Rectificare mai

Categorie: Mai
HOTARIREA NR._______Din___________________
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud.Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetara

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetara

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vinatori,jud. Galati prin repartizarea fondului de rezerva bugetara

Extravilan 2006

Categorie: Mai
HOTARAREA nr._____din____________________
privind: stabilirea impozitului pe teren in cazul unui teren amplasat in extravilanul com. Vinatori, jud. Galati, pentru anul 2006

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotarire privind stabilirea impozitului pe teren, in cazul unui teren situat in extravilanul com. Vinatori, jud. Galati , in anul 2006

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Coimisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind stabilirea impozitului pe teren, in cazul unui teren situat in extravilanul com. Vinatori, jud. Galati , in anul 2006

Anexa nr. 1 la HCL nr._______/________________
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati