Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Aprilie

Aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2005

Categorie: Aprilie
HOTARAREA Nr______din________________
privind: aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2005

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarire privind aprobarea contului de executiei a bugetului pentru anul 2005

RAPORT DE AVIZARE
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,Comisia de specialitate a Consiliului local Vinatori,jud. Galati s-a intrunit in sedinta pentru a analiza un proiect de hotarire a Consiliului local.

RAPORT DE SPECIALITATE
Cu privire la proiectul de hotarire referitor la aprobarea contului de executie a bugetului pentru anul 2004
©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati